ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

  • ΕΠΙΠΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

  • ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  • ΚΑΒΑΛΑ – ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

  • makisdimi@hotmail.gr

  • 2510221502

  • 6945809887